شکوفه ی پاییز

بهار به بهار

در معبر اردیبهشت

سراغت را از بنفشه های وحشی گرفتم

و میان شکوفه های نارنج

در جستجویت بودم

در پائیز یافتمت

تنها شکوفه ی جهان

که در پائیز روییدیسید علی صالحی

/ 0 نظر / 19 بازدید