پاییزاین حال و هوای پاییزی


جان می دهد برای قدم زدن های طولانی

جان می دهد که فارغ از تمام غصه های روزگار

خودت را برداری و به دست های مهربان خیابان بسپاری


و فراموش کنی تمام دغدغه ها را


باید قدم زد

باید فراموش کرد

باید برای ساعاتی هم که شده

بی خیال بود

وگرنه دق میکنیم از این همه دلتنگی ...


شعر نو

/ 1 نظر / 31 بازدید